วันเอดส์โลก

วันสำคัญในประเทศไทยเรามีหลายวันแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท  แต่ละเรื่องราว  แต่ละเนื้อหาแต่บางเรื่อง  วันสำคัญก็เป็นวันที่ทั่วโลกกำหนดเป็นวันเดียวกัน  เข้าใจตรงกัน  เช่นวันเอดส์โลกเป็นอีกวันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและกำหนดเป็นวันเดียวกัน  คือ  วันที่  1  ธันวาคมของทุกปี  

วันเอดส์โลกเป็นอีกวันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ  เพราะเป็นการเตือนให้ทุกคน  ทุกครอบครัว  ทุกประเทศ  ได้ตระหนักถึงว่าโรคเอดส์นี้มีความรุนแรง  ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็ตาม  โรคนี้มีผลกระทบต่อผู้ที่ติดเชื่อเอดส์โดยตรง  นอกนั้นยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว

  คนรอบข้าง  รวมทั้งกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัย  รวมไปถึงกระทบต่อประเทศชาติ  หากประเทศไหนที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก  นั่นหมายถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์  การสาธารณสุขของประเทศนั้นล้มเหลว 

ขาดการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ   ยิ่งถ้าผู้ป่วยอยู่ในชุมชนที่แออัด  ข่าวสารข้อมูลต่างๆแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  ด้วยคำพูดของคนจากหนึ่งคนสู่อีกหลายๆคนอย่างรวดเร็ว

  เพราะการอยู่รวมกลุ่มกันของชุมชนคนส่วนใหญ่จะจับกลุ่มพูดถึงเพื่อนบ้านหรือที่เรียกว่า  นิทานเพื่อนบ้าน  บางเรื่องได้ข้อมูลมาเพียงนิดเดียวแต่สามารถกระจายให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตได้ง่าย  โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน  ยิ่งเรื่องราวที่คนในชุมชนของตนเองป่วยเป็นโรคติดต่ออันตราย  อย่างโรคเอดส์ 

ยิ่งกลายเป็นเรื่องเล่าสนุกปากกับเพื่อนบ้านได้อย่างสนุก  ไม่แค่นั้น  ข่าวการป่วยด้วยโรคเอดส์กลายเป็นผู้ที่ป่วยถูกพูดถึงจนทำให้ผู้ป่วยกลายเป็นที่รังเกียจของชุมชน  ผู้คนไม่อยากคุกคลี  ไม่อยากอยู่ใกล้  บางครั้งร้ายแรงจนทำให้ผู้ป่วยถูกขับออกจากชุมชน  ทั้งที่โรคเอดส์ไม่ใช่โรคที่จะติดต่อกันได้ง่ายๆ

  ผู้ที่ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ  สามารถมีชีวิตได้ยืนยาวหากผู้ป่วยดูแลรักษาตัวเองได้ดี  ดูแล  ปฏิบัติตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์  กินยาอย่างสม่ำเสมอ  ก็มีชีวิตได้อีกยาว  เพราะโรคเอดส์ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์  เราก็เปลี่ยนมาใช้ถุงยางอนามัยเวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์  งดการใช้เข็มฉีดยาเดียวกัน

  ผู้ที่มีเชื้อเอดส์ก็งดการบริจาคเลือด  เพราะเลือดก็สามารถติดต่อโรคนี้ได้  เพียงแค่นี้เราก็ห่างไกลการติดเชื้อแล้ว  คงไม่ต้องถึงกับการแสดงอาการรังเกียจจนทำให้ผู้ป่วยหมดกำลังใจที่จะมีชีวิตต่อ

วันเอดส์โรคเป็นอีกวันที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับกำลังใจเพิ่มขึ้น  แสดงให้เห็นถึงการอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข  ขอเพียงเข้าใจ  ทำความเข้าใจ  ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  และร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์  รวมทั้งแนะนำวิธีการดูแล  ป้องกัน ห่างไกลจากโรคเอดส์ได้ ทุกคนก็จะปลอดภัย

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  หวยหุ้นฮั่งเส็ง